Hakkımızda

Atlantik Uçuş Akademisi AFA, 2011 yılında hızlı büyüyen havacılık sektöründe artan kalifiye pilot ihtiyacını karşılamak için, Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak, Profesyonel Pilot Eğitimi vermek üzere kurulmuştur.

devamı

Barbaros Hayrettin Paşa mah. 1994 sok. No:14, Kat/3, 34522 Esenyurt/İstanbul

info@afa.aero

Merkez: +90 212 662-20-13

AFA olarak bize sağladığınız kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya büyük önem veriyor, maksimum seviyede güvenlik tedbirleri alıyoruz. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun ("KVKK") 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi mümkün olduğunca en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Aşağıdaki bilgilendirmelerle ilgili anlaşılmayan ve detaylı açıklanması istediğiniz bir madde var ise lütfen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede geri dönüş gerçekleştireceğimizden emin olabilirsiniz.

1) VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak AFA - ATLANTİK UÇUŞ OKULU A.Ş. (“AFA”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, şirket ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

3) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, AFA formları dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

4) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Afa yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verileri aşağıdaki şekilde paylaşabilir:

 • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
 • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,
 • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,
 • Yukarıda verilen amaçlarla sınırlı olmamak üzere şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

5) KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
 • Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler Afa tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenmiş olan tarifedeki ücret yansıtılacaktır.

6) TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile " Barbaros Hayrettin Paşa mah. 1994 sok. No:14 Kat:3 34522 Esenyurt/İstanbul" adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@afa.aero adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüş yapılacaktır.