Hakkımızda

Atlantik Uçuş Akademisi AFA, 2011 yılında hızlı büyüyen havacılık sektöründe artan kalifiye pilot ihtiyacını karşılamak için, Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak, Profesyonel Pilot Eğitimi vermek üzere kurulmuştur.

devamı

Barbaros Hayrettin Paşa mah. 1994 sok. No:14, Kat/3, 34522 Esenyurt/İstanbul

info@afa.aero

Merkez: +90 212 662-20-13

Danışman: +90 530 767-51-10

MCC (A) MULTI CREW Coop. Entegre Eğitimi

Kursun Amacı

MCC eğitiminin amaçları karar verme, iletişim, görev dağılımı, çeklist kullanımı, ortak idare, ekip çalışması ve uçuşun tüm fazlarında; normal, anormal ve emercensi durumlarda ekibin birbirini desteklemesidir.

MCC eğitiminin temel vurgusu teknik olmayan ekip çalışma becerilerin üzerinde durulup geliştirilmesidir. Ayrıca, bu eğitimdeki amaç kişisel başarılardan çok, takım ruhunun oluşturulmasını ve ekip üyelerinin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Bunlara ek olarak, MCC eğitimi, etkili takım liderliği ve üyeliği için gerekli olan becerileri uygulama fırsatları sağlamalıdır. Bu da PF ve PNF(PM) rollerindeki ekip üyesi öğrencileri kapsayan çalışmalar gerektirmektedir.

Hemen Başvur

Ekip etkinliğini sağlamak amacıyla; öğrenciler kendi liderlik vasıflarıyla, verimli ekip çalışma teknikleri ve ikili ilişkileri arayüzüyle aşina olmak zorundadırlar. Aynı zamanda öğrenciler normal durumlardaki davranışlarının stresli ve iş yükünün ağır olduğu durumlarda ekip çalışmasını olumsuz etki yapabileceğini haberdar olmalıdırlar.

Amaç; Simülatör esnasında kişilere kesinlikle uçuş eğitimi vermek değildir.

Amaç sadece kişilerin Çok Pilota Sertifikalı yüksek performanslı uçaklarda kendileri ve/veya ekipleri arasında koordinasyonu sağlayarak, PF yada PNF olarak görev ve uygulamalar esnasında tip eğitimi için hazırlanmaktır.

Öğrencilerin MCC esnasında PF’e destek, call‐out ve yüksek performanslı uçaklara alışması esastır. FNPT II Multi Crew Co‐operation eğitim programi FCL.725 belirtilen “Multi Crew Co‐operation (Uçak)” kursu kriterleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur.

Bu kriterler aşağıda belirtilmiştir.
1.MCC eğitimi gereklilikleri FCL.725’de belirtilmiştir, eğitiminde kullanılabilecek egzersizler için yönlendirici başlıkları verir.
1.Egzersizler mümkün olduğunca benzetilmiş ticari hava taşımacılığı ortamında tamamlanmalıdır.

Kursa Başlama Gereklilikleri

  • En az 18 yaşında olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,,
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.
  • ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL/IR veya CPL/IR sahibi olmak,
  • Eğer yetenek testinde çok motorlu uçak kullanılacaksa, çok motor intibakını tamamlamış olmak,
  • ICAO İngilizce Dil Yeterlilik sınavından minimum gereklilik olan Level-4 seviyesinde olmak.

Teorik Bilgi Eğitimi

Öğrenciler, MCC (A) eğitimi süresince 25:00 saat teori eğitimi alırlar.

Simülatör Eğitimi

Öğrenciler, MCC (A) eğitimi süresince 20:00 saat simulatör eğitimi alırlar.