Hakkımızda

Atlantik Uçuş Akademisi AFA, 2011 yılında hızlı büyüyen havacılık sektöründe artan kalifiye pilot ihtiyacını karşılamak için, Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak, Profesyonel Pilot Eğitimi vermek üzere kurulmuştur.

devamı

Barbaros Hayrettin Paşa mah. 1994 sok. No:14, Kat/3, 34522 Esenyurt/İstanbul

info@afa.aero

Merkez: +90 212 662-20-13

Danışman: +90 530 767-51-10

FI Uçuş Öğretmeni Eğitimi

Kursun Amacı

FI (A) kursunun amacı, Hususi veya Ticari Pilot lisansına sahip pilotlara FI (A) sertifikasının gerektirdiği yeterlilik düzeyine uygun eğitim vermek ve uçuş öğretmenliği bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Bu amaçla; Adayın, teknik bilgi seviyesini güncelleştirilir, gerekli teorik bilgi ve uçuş egzersizleri eğitimi verilir, yer ve hava hareketlerini öğretecek seviyeye gelmesini sağlamalıdır uçuş niteliklerinin yüksek standartta olması sağlanır, temel eğitim esasları ile öğretim prensiplerini öğretmeli, bu prensipleri hususi pilot PPL (A) düzeyinde tatbik etmeyi sağlamalı ve bunları seviyesinde nasıl kullanabileceği öğretilir.

Hemen Başvur

Öğretme ve öğrenme bölümleri hariç; PPL (A) kurs programında yer alan yer ve uçuş eğitimi konuları aday tarafından kurstan önce biliniyor olmalıdır.

FI (A) eğitiminde; insan, makine ve bilgi ilişkinin önemi üzerinde özelikle durulmalıdır. Katılımcının olgunluğu ve muhakeme yeteneğine dikkat edilmelidir. Eğitimin değişik safhalarında sergiledikleri davranışlar izlenmelidir.

Eğitim sırasında adayların; uçuş emniyetinin önemi hakkındaki hareketleri gözlenmeli, gerekirse uyarılmalıdır.

Eğitim boyunca emniyet konusunda duyarlılığın arttırılması temel esas olmalıdır. Eğitim boyunca katılımcıya bir öğretmen pilotun niteliklerini kazandırmak oldukça önemlidir.

Eğitimin ve sınavın başarı ile geçilmesinden sonra, pilot uçuş öğretmen adayı olmaya hak kazanır.

Kursa Başlama Gereklilikleri

  • En az 18 yaşında olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,,
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.
  • Toplam uçuş tecrübesi en az 200 saat, bu uçuşun en az 100.00 saati sorumlu pilot olarak uçulmuş olmalıdır. PPL lisansına sahip olanlar içinsorumlu pilot olarak uçuş süresi 150 saat olmalıdır.
  • Ticari pilot lisansı almak içingerekli olan teorik dersleri almış ve sınavlarından geçmiş olmalıdır.
  • En az 30 saat tek motorlu pistonlu uçakla uçmuş olmak. Bu sürenin en az 5 saati ön uçuş test uçuşundan 6 ay öncesinde uçulmuş olmak.
  • En az 10 saat alet uçuş eğitimi almış olmak.
  • Sorumlu pilot olarak 20 saat seyrüsefer uçuşuna sahip olmak. Bu süre iki farklı meydana, tam duruşlu iki iniş kalkışlı, 540 kilometrelik bir uçuşu kapsamalıdır.
  • Yetkilendirilmiş bir uçuş öğretmeni ile ile yapılacak yeterlilik kontrolunda başarılı olmak. Bu uçuş testi kurs başlangıcından 6 ay önceki bir zaman içinde yapılmalıdır.

Teorik Bilgi Eğitimi

Adaylar, FI eğitimleri süresince gelişim testleri dahil olmak üzere toplam 125:00 saat teori eğitimi alırlar.

Uçuş Eğitimi

Adaylar, FI eğitimleri süresince toplam 30:00 saat uçuş eğitimi alırlar.