Hakkımızda

Atlantik Uçuş Akademisi AFA, 2011 yılında hızlı büyüyen havacılık sektöründe artan kalifiye pilot ihtiyacını karşılamak için, Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak, Profesyonel Pilot Eğitimi vermek üzere kurulmuştur.

devamı

Barbaros Hayrettin Paşa mah. 1994 sok. No:14, Kat/3, 34522 Esenyurt/İstanbul

info@afa.aero

Merkez: +90 212 662-20-13

PPL(A) Eğitim Modülü

PPL(A)

PPL(A) – (PRIVATE PILOT LICENCE - HUSUSİ PİLOT LİSANSI) EĞİTİM MODÜLÜ

KURSUN AMACI

Adaya, uçaklarla veya TMG’lerle (Motorlu Gezi Planörü) ticari olmayan operasyonlarda herhangi bir gelir elde etmeksizin sorumlu pilot (PIC) ya da ikinci pilot olarak uçabilmesi için eğitim vermektir.

NR (NIGHT RATING - GECE UÇUŞ) EĞİTİM MODÜLÜ

KURSUN AMACI

Öğrencinin, gece uçuş şartları altında, sorumlu pilot olarak (PIC), uçuş becerisini geliştirmeyi amaçlar.

NR Eğitim Modülü

NR (Night Rating)

PIC Uçuş Modülü

PIC

PIC – PILOT IN COMMAND UÇUŞ MODÜLÜ

KURSUN AMACI

CPL(A) veya ATPL(A) lisansı sahibi olmak isteyen öğrencilerin PIC (Pilot in Command) uçuşu ile uçağın içinde, uçuş sırasında operasyonundan ve güvenliğinden sorumlu pilot olarak uçuş gerçekleştirmesidir.

ATP (A) – TEORİ EĞİTİMİ

KURSUN AMACI

Entegre veya modüler kurslarda ATP(A) düzeyinde teorik bilgi eğitimi almamış adayların ATP(A) düzeyinde teorik bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır.

ATP(A)

ATP(A)

IR(A) Eğitim Modülü

IR(A)

IR(A) – (INSTRUMENT RATING – ALETLİ UÇUŞ) EĞİTİM MODÜLÜ

KURSUN AMACI

IR(A) modüler uçuş eğitim kursunun amacı; pilotları uçaklarda IFR ve IMC şartlarda görev yapmak üzere gerekli yeterlilik seviyesinde eğitmektir. Bu kurs, ayrı ayrı yada birlikte alınabilecek iki modülden oluşur;

CPL(A) – (COMMERCIAL PILOT LICENCE – TİCARİ PİLOT LİSANSI) EĞİTİM MODÜLÜ

KURSUN AMACI

PPL(A) sahiplerine CPL(A) almaya yönelik gerekli eğitimi vermektir.

CPL(A) Eğitim Modülü

CPL(A)

ME(A) Eğitim Modülü

ME(A)

ME(A) – (MULTI ENGINE – ÇOK MOTOR) EĞİTİM MODÜLÜ

KURSUN AMACI

Sınıf Yetkisi Kursu : Tek motor (SE(A), Hususi (PPL(A)) veya Ticari (CPL(A)) pilot lisansına sahip; tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda, çok motor tip yetkisi almak isteyen öğrenciye, çok motor (ME) eğitimi vermektir.

Sınıf Yetkisi Alet Kursu : Çok motor alet eğitimi almak isteyen, tek motor alet kartı (IR(A)) sahibi pilotun, SHT‐FCL Alt Bölüm H Sınıf ve Tip Yetkisi ile belirlenen esaslara ve usullere uygun uçuş eğitimi vermektir.

ATPL (A) FROZEN – (AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENCE – HAVA YOLU NAKLİYE PİLOT LİSANSI) EĞİTİMİ

KURSUN AMACI

Havayolu şirketlerinde ikinci pilot olarak görev yapabilmek için gerekli olan ATPL(A) Frozen lisansını almak isteyen adaylara, PPL(A) modülünden başlayarak NR, PIC, ATP Teori, IR, CPL ve ME modüllerinin eğitimini vermek. Tüm modülleri başarı ile tamamlayıp SHGM tarafından gerçekleştirilen ATP Teori sınavlarından ve CPL/IR/ME control uçuşlarından başarılı olan öğrenciler CPL(A) lisansını ATPL(A) Theory Credit (ATPL(A) Frozen) olarak almaya hak kazanırlar.

CPL(A) Eğitim Modülü

ATPL(A)

ATP(A) Entegre Eğitim

ATP(A)

ATP (A) ENTEGRE EĞİTİMİ

KURSUN AMACI

Adaya ticari hava taşımacılığındaki, çok pilotlu ve çok motorlu uçaklarda ikinci pilot olarak görev yapabilecek yeterlilik düzeyinde eğitmek ve CPL(A)/IR lisansı alabilmesini sağlamak.

Modüler eğitimden farkı, öğrenci eğitim süresi boyunca SPL(A) – Öğrenci Pilot Lisansı harici herhangi bir pilot lisansına sahip olmaz. Eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra eğitimin sonunda CPL(A)/IR lisansını alır.

MPL (A) ENTEGRE EĞİTİMİ

KURSUN AMACI

MPL(A) Entegre kursunun amacı; VFR ve IFR şartlarda çok motorlu çok pilotlu türbin motorlu hava taşımacılığı uçaklarında görev yapabilecek yeterlilik seviyesinde ikinci pilotlar yetiştirmek ve MPL almalarını sağlamaktır.

MPL(A) Entegre Eğitim

MPL(A)

LAPL Entegre Eğitim

LAPL(A)

LAPL (A) HAFİF HAVA ARACI PİLOT LİSANSI

KURSUN AMACI

Maksimum kalkış ağırlığı 2000 kg olan, maksimum 4 kişi kapasiteli hava araçlarını kullanma yeterliliğine sahip pilot lisansıdır. Adaya, ilgili hava aracı kategorisinde ticari olmayan operasyonlarda herhangi bir gelir elde etmeksizin sorumlu pilot (PIC) olarak uçabilmesi için eğitim vermektir.

MCC (A) – (MULTI CREW COOPERATION) EĞİTİMİ

KURSUN AMACI

MCC eğitiminin amaçları karar verme, iletişim, görev dağılımı, çeklist kullanımı, ortak idare, ekip çalışması ve uçuşun tüm fazlarında; normal, anormal ve emercensi durumlarda ekibin birbirini desteklemesidir.

MCC eğitiminin temel vurgusu teknik olmayan ekip çalışma becerilerin üzerinde durulup geliştirilmesidir. Ayrıca, bu eğitimdeki amaç kişisel başarılardan çok, takım ruhunun oluşturulmasını ve ekip üyelerinin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

MPL(A) Entegre Eğitim

MCC(A)

LAPL Entegre Eğitim

FI

FI – (FLIGHT INSTRUCTOR – UÇUŞ ÖĞRETMENİ) EĞİTİMİ

KURSUN AMACI

FI (A) kursunun amacı, Hususi veya Ticari Pilot lisansına sahip pilotlara FI (A) sertifikasının gerektirdiği yeterlilik düzeyine uygun eğitim vermek ve uçuş öğretmenliği bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

A320 Tip Eğitimi

A320

A320 TİP EĞİTİMİ

KURSUN AMACI

Lisans sahibi pilotların A319/A320/A321 uçak tiplerinden herhangi birinde pilot olarak görev yapabilmeleri ve o uçak ile ilgili olan yetki veya yetkileri almaları için gerekli olan A320 uçak tipi eğitimi verilir.

B737 TİP EĞİTİMİ

KURSUN AMACI

Lisans sahibi pilotların B737 uçak tipinde pilot olarak görev yapabilmeleri ve o uçak ile ilgili olan yetki veya yetkileri almaları için gerekli olan A320 uçak tipi eğitimi verilir.

B737 Tip Eğitimi

B737

Teorik Bilgi Öğretmenliği Eğitimi

Teorik Öğretmenlik

TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ

KURSUN AMACI

TBÖ Yetkilendirme Kursu ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak PPL veya ATPL seviyesinde ders verebilecek, eğitim ve öğrenme teknikleri, sunum teknikleri ve ders programı hazırlanması gibi konularda donanımlı teorik bilgi öğretmenleri yetiştirmek için hazırlanmıştır.