Skip links

Vizyonumuz & Misyonumuz

Sürekli Gelişim

VİZYONUMUZ

1.

Bilimsel Yaklaşım

AFA, varolan bilginin anlaşılmasının sağlanması ve yeni bilgi üretilmesi olgusunu koşulsuz kabul eder. Bu kapsamda bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimin ve gerçeği aramanın rahatça yapılabildiği, yaratıcılığın ifade edilebildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturur.

2.

Akademik Özgürlük

Bilginin nasıl ve kime, kim tarafından öğretileceğinin salt akademik gerekçelerle belirlenmesi hakkını yaşamsal görür. AFA kalıplaşmış düşünce ve fikirlere bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçüde karşı çıkar. Dürüst sorgulamayı ve yasal protestoyu hak kabul eder. Bu haklarını kullananların yasalar tarafından korunduğu bir toplum içinde sesini duyurur.

3.

Yaşam Boyu Eğitim

Kendi bünyesi içinde çalışanlarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların sürekli gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır.

4.

Nitelikli İnsan Yetiştirme

Öğrencilerini insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleri ile donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Mezunlarını AFA’da kazandıkları bu yetenekleri kullanabilecekleri çalışma ortamlarına yönlendirir.

5.

Toplumla İletişim

İşlevlerini, toplumun her kesimine yararlı olmak ve çevresi ile yakın ilişkilerde bulunmak için kullanır.

6.

Havacılık Sektörü ile İletişim

Sivil Havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gören ihtiyacını karşılayabilmeyi amaçlar.

MİSYONUMUZ

Uluslararası standartlarda ileri düzey teorik bilgi ve yeterli saat sayısında uçuş deneyimi ile pilot adaylarını en iyi biçimde eğitmek ve hızlı büyüyen havacılık sektöründe artan nitelikli pilot ihtiyacını karşılamak için profesyonel eğitimi vermek.

22

Eğitim Uçağı

625

Pilotaj Mezunu

16

Farklı Eğitim

345

Tip Eğitimi Mezunu

105

Uzman Ekip

780

Kabin Memuru Mezunu

Return to top of page