Skip links

Emniyet Yönetim Sistemi

Yerde & Havada Uçuş Emniyeti

Emniyet Yönetim Sistemi, Sivil Havacilik Genel Müdürlüğümüzün SHT-SMS Talimatını yayımlaması ile tüm işletmelerde uygulamaya konulmuştur.

Emniyet Yönetim Sistemi(SMS-Safety Management System) ICAO Doc9859 da tanımlanmıştır. Dünya çapında farklı işletmeler tarafından, teknolojideki gelişmelerden de faydalanarak SMS ile ilgili çözümler geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

Atlantik Uçuş Akademisi, internet tabanlı entegre çözümler üzerine kurulu, Kalite Yönetim Sistemimiz ile bütünleşik olarak işleyen bir Emniyet Yönetim Sistemini kullanmaktadır. Tüm paydaşların erişebileceği sistem üzerinden, efektif bir Emniyet Yönetim Sistemi ile hem yerde hem de havada uçuş emniyeti için gerekli önlemler ile, sistemin sürekliliği amaçlanmıştır.

AFA bünyesinde işletilmekte olan SMS kapsamında, işletmemiz bünyesinde Uçuş ve Yer Emniyet Toplantıları düzenlenmekte, Uçuş Eğitim Organizasyonumuzda kayıtlı öğrencilerimizin sisteme dahil olması sağlanmaktadır.

19

Eğitim Uçağı

415

Pilotaj Mezunu

16

Farklı Eğitim

268

Tip Eğitimi Mezunu

93

Uzman Ekip

574

Kabin Memuru Mezunu

Return to top of page