Skip links

KURSUN AMACI:

Ulusal ve Uluslararası Havacılık kuralları dahilinde Teorik Bilgi Öğretmeni (TBÖ) yetkilendirme kursu vermek ve adayları sertifikalandırma sınavına hazırlamak.

KURSA KATILMA ŞARTLARI

TBÖ olarak yetkilendirilmek isteyen aday, aşağıda belirtilen ön koşulları sağlamalıdır:

  • 21 yaşını tamamlamış olmak,
  • Asgari ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,
  • İngilizce dilinde eğitim verecek ve ana dili İngilizce olmayan TBÖ adayı için, YDS veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından saptanmış sınavlardan 100 üzerinden en az 70 puan aldığını gösteren bir belgeye sahip olmak,
Return to top of page