Skip links

KURSUN AMACI:

MCC Eğitiminin amacı bir takımın parçası olarak çalışabilme bilincini geliştirmektir. Bu eğitim etkin ve net iletişim kurmak için teknikler içermektedir. Pilotların birbirleri olan iletişimlerini farklı uçuş senaryoları anında nasıl sağlayabileceklerine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

MCC eğitimi teorik yer dersi ve simülatör uygulaması olmak üzere iki farklı bölümden oluşmaktadır.

Örneklemeler ile Standart işletme prosedürlerininde aktarılabileceği MCC eğitimleri sayesinde, pilotlar PF (Pilot Flying) ve PNF (Pilot Not Flying) / PM (Pilot Monitoring) görevleri esnasında iş yükü dağılımını kontrol edebilmeyi öğrenmektedir.

MCC eğitiminin amaçları karar verme, iletişim, görev dağılımı, Checklist kullanımı, ortak idare, ekip çalışması ve uçuşun tüm fazlarında; normal, anormal ve acil durumlarda (emergency) ekiblerinin birbirini desteklemesidir.

MCC eğitiminin temel vurgusu teknik olmayan ekip çalışma becerilerin üzerinde durulup geliştirilmesidir. Ayrıca, bu eğitimdeki amaç kişisel başarılardan çok, takım ruhunun oluşturulmasını ve ekip üyelerinin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Bunlara ek olarak, MCC eğitimi, etkili takım liderliği ve üyeliği için gerekli olan becerileri uygulama fırsatları sağlamalıdır. Bu da PF ve PNF rollerindeki ekip üyesi öğrencileri kapsayan çalışmalar gerektirmektedir.

Ekip etkinliğini sağlamak amacıyla; öğrenciler kendi liderlik vasıflarıyla, verimli ekip çalışma teknikleri ve ikili ilişkileri arayüzüyle aşina olmak zorundadırlar. Aynı zamanda öğrenciler normal durumlardaki davranışlarının stresli ve iş yükünün ağır olduğu durumlarda ekip çalışmasını olumsuz etki yapabileceğini haberdar olmalıdırlar.

Afa Çoklu Uçuş MCC

MCC kursu, AFA’nın “Line Oriented” pilot yetiştirme bilinci kapsamında eğitim paketinin bir parçası olarak bulunmaktadır. Atlantik Uçuş Akademisi’nde ayrıca bu ders dışarıya da SHGM tarafından onaylı yetki belgesi ve Eğitim El Kitabı’nın ilgili bölümlerine göre sağlanabilmektedir.

Return to top of page